Verzenden & retourneren

Bij het plaatsen van een bestellingen en het goedkeuren van de algemene leveringsvoorwaarden gaat u een overeenkomst aan met Moes & Griet VOF.

www.uashmama.nl is een onderdeel van Moes & Griet VOF.

Meer informatie over Moes & Griet is te vinden op www.moesengriet.nl

Verzendkosten
Zodra wij de betaling ontvangen hebben sturen we de bestelling naar je toe.
Om dit zo snel mogelijk te laten verlopen adviseren wij IDEAL of internet bankieren te gebruiken. Je kunt je bestelling ook afhalen maar laat het ons dan weten zodat we een afspraak kunnen maken.

Wij streven ernaar de bestelling binnen 5 werkdagen te verzenden. Mocht het bestelde om welke reden dan ook niet leverbaar zijn, wordt de Klant  hiervan binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen op de hoogte gesteld. De Klant is gerechtigd om aan te geven of hij wil wachten, dan wel de bestelling ongedaan wil maken, tenzij hierover tussen de Klant en Moes & Griet een andere overeenkomst is afgesloten. De exacte kosten, inclusief de verzendkosten worden aan de Klant vóór de definitieve bestelling kenbaar gemaakt.

Qua verzendkosten rekenen wij 6,- per pakket voor verzendingen binnen Nederland.

Brievenpost
Als u denkt dat iets wel door de brievenbus kan, dan is dit is echter altijd op eigen risico daar wij dan geen enkele track en trace code hebben en pakketten zoek kunnen raken.
De verzendkosten voor Nederland zijn de gebruikelijke PostNL tarieven.

Klik voor de actuele tarieven voor zowel binnen- als buitenland op onderstaande link:
http://www.postnl.nl/tarieven/pakketten
Indien het product niet door de brievenbus kan en u heeft dit wel aangegeven zullen wij u vragen om de extra verzendkosten aan ons over te maken.


Herroepingsrecht
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Moes & Griet VOF binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Moes & Griet VOF een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Moes & Griet VOF, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Moes & Griet VOF kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Moes & Griet VOF bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

UASHMAMA® Benelux, Staalweg 7, 4104 AS Culemborg

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Moes & Griet VOF de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Moes & Griet VOF aanbiedt het product zelf af te halen, mag Moes & Griet VOF wachten met terugbetalen tot Moes & Griet VOF het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x